Grafička dorada knjiga obuhvata sledeće:

 

- SAVIJANJE (štampani tabaci se savijaju - prema odgovarajućem formatu knjige)

- SABIRANJE ili sakupljanje (savijeni tabaci se slažu u kupove, a zatim sabiraju po logičkom redosljedu u knjižni blok)

- ŠIVENJE/LEPLJENJE (povezivanje tabaka u jednu celinu procesom šivenja/lepljenja)

- POVEZIVANJE (ovisno o vrsti korice knjige, knjižni blokovi se uvezuju u tvrdi ili meki uvezi)

- PAKOVANJE (priprema proizvoda za dostavu na željenu adresu kupca)

- PLASTIFIKACIJA korica (mi radimo iskljucivo toplu mada postoji i hladna)

 

SPECIJALNI ZAHTEVI:

- Uv parcijalno lakiranje korice

- Blindruk ili suvi žig na korici

 

Mašina za savijanje Mašina za povezivanje Mašina za plastifikaciju Grafički nož